image description

Kompetanse

Siden oppstarten i 1975 har Slåtto Husbygg AS gått fra å være et enkeltmannsforetak med Trygve Slåtto i spissen, til å bli et aksjeselskap som i dag teller 10 ansatte. Trygve har fungert som daglig leder hele veien, og gjennom årenes løp har han til sammen utdannet 15 lærlinger. Firmaet bygger sin stolthet på allsidig erfaring og kompetanse innen faget.

Slåtto Husbygg AS utfører alle ledd av et byggeprosjekt; fra tegning, prosjektering og til oppsetting av selve bygget. Vi tar på oss oppdrag som hyttebygging, tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering og restaurering.

Slåtto Husbygg AS har sentralgodkjenning innenfor de nødvendige områdene som ansvarlig søker, ansvarlig utførende og som ansvarlig kontrollerende. I mai 2005 endret firmaet org.nr. til 988 221 740.